Search
There will be scheduled maintenance on MyCIMA from June 25 Saturday, 21:00 (BST) till June 26 Sunday 16:00 (BST). Users may encounter issue accessing the site CIMAGLOBAL (MyCIMA) during our maintenance window. Study Planner, CGMA Store, CGMA.org, and Competency and Learning is not impacted during the activity. In the meantime, we apologize for any inconvenience.
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Poziomy kwalifikacji CIMA

Kwalifikacja CIMA to skupienie na umiejętności prowadzenia przedsiębiorstwa i o wiele więcej, niż zwykła wiedza na temat rachunkowości.

W trakcie realizacji programu nauczania studenci stopniowo przechodzą od etapu przyswajania wiedzy do etapu praktycznego jej stosowania i prowadzenia analiz, przygotowując się w ten sposób do natychmiastowego działania w warunkach realnego przedsiębiorstwa.
Członkowie CIMA mają nie tylko wiedzę i umiejętności w obszarze finansów, ale także są przygotowani do zarządzania firmą, współkreowania strategii oraz zarządzania ryzykiem. Kierują się przy tym najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi.

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej zapewnia znajomość podstaw rachunkowości zarządczej, finansowej i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz stanowi fundament Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA.

Pracownicy studiujący na poziomie Certyfikatu zyskują głębszą wiedzę na temat podstaw przedsiębiorczości i finansów, co pozwala im:

  • podejmować świadome decyzje biznesowe przy wykorzystaniu zdobytych umiejętności,
  • rozwijać odpowiednie formy zdobywania nowych umiejętności odpowiadających na potrzeby pracowników z pionów finansowych i nie tylko,
  • uzyskać po zaliczeniu pięciu modułów Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej i tytuł CIMA Cert BA.

Kwalifikacja Profesjonalna CIMA

Nasz sylabus na poziomie Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA składa się z trzech filarów tematycznych oraz trzech poziomów nauczania: operacyjnego, zarządzania i strategicznego. Kwalifikacje oparte są na kompetencjach, które pracodawcy określili w badaniach jako kluczowe dla przedsiębiorstwa.

Sposób oceniania efektów nauczania został zmodyfikowany w celu lepszego wykorzystania dostępnych technologii i dostosowania się do zmian w środowisku pracy. Obecnie z każdego przedmiotu organizujemy na żądanie zobiektywizowane testy komputerowe, po których następuje faza egzaminów w formie studium przypadku na każdym z poziomów. Również w tym przypadku egzaminy (cztery terminy w roku) są komputerowe. Większa elastyczność przystępowania do egzaminów będzie o wiele korzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla pracodawcy, jak i studenta.

Dowiedz się więcej o kwalifikacji CIMA