Search
There will be scheduled maintenance on MyCIMA from June 25 Saturday, 21:00 (BST) till June 26 Sunday 16:00 (BST). Users may encounter issue accessing the site CIMAGLOBAL (MyCIMA) during our maintenance window. Study Planner, CGMA Store, CGMA.org, and Competency and Learning is not impacted during the activity. In the meantime, we apologize for any inconvenience.
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej

Idą zmiany w zarządzaniu

Co dwa dni powstaje tyle nowych informacji, ile ludzkość stworzyła od początku cywilizacji do 2003 r. – alarmuje Google. 47 proc. dyrektorów finansowych w Azji jest zdania, że takie przeciążenie danymi osłabia procesy decyzyjne. Aby usprawnić ten obszar funkcjonowania przedsiębiorstw, CIMA i AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) opracowały Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej.

Pobierz dokument: Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej - wersja polska

Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej to uniwersalne narzędzie, które usprawni proces decyzyjny w organizacjach. Zostały opracowane w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad tysiąca członków wyższej kadry zarządzającej z 35 państw. Przygotowany w ten sposób szkic Zasad przekazano następnie do konsultacji m.in. dyrektorom generalnym i finansowym, kręgom akademickim oraz organom regulacyjnym 20 państw położonych na 5 kontynentach.

  • Właściwa selekcja informacji

    Rachunkowość zarządcza to swoisty GPS dla kadry zarządzającej, strategia wyznaczająca kierunek rozwoju systemu analizy informacji zorientowanego na przyszłość. Chociaż pełni ona równie ważną funkcję co rachunkowość finansowa, brak szczegółowych wytycznych uniemożliwiał dotychczas zapewnienie jednolitej praktyki jej stosowania na całym świecie. Zasady pomagają wypełnić tę lukę. Choć Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej mogą być stosowane zarówno przez firmy duże, jak i małe, prywatne bądź publiczne, to większym spółkom znacznie łatwiej przychodzi wdrożyć tego typu zasady. Relacje z inwestorami wymuszają zastosowanie mechanizmów rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza przyczynia się do wzrostu wartości spółki – czyli tego, na czym najbardziej zależy akcjonariuszom.

  • Zasady także dla mniejszych

    Zasady mogą być z powodzeniem wcielane także przez mniejsze, nienotowane na giełdzie firmy. Mali przedsiębiorcy muszą zrozumieć swoje potrzeby, aby podejmować zdroworozsądkowe decyzje. Nie należy opierać się tylko na wskaźnikach finansowych. To właśnie w małych i średnich przedsiębiorstwach najczęściej ujawnia się niedobór analizy danych. Polscy managerowie często działają bardzo intuicyjnie. Są przedsiębiorczy, potrafią też podejmować dobre decyzje. Ale w dzisiejszym świecie, gdzie dynamika zmian jest tak intensywna, ważna jest dogłębna analiza kosztów i korzyści, a także stosowanie odpowiednich narzędzi do oddzielenia szumu informacyjnego od informacji bardziej istotnych.

  • Zasady a PKB

    Korzyści, jakie z wdrożenia Zasad odniosą poszczególni przedsiębiorcy, znajdą swoje odzwierciedlenie w poziomie PKB. Dane o całej gospodarce, które przedstawia Główny Urząd Statystyczny, to suma wyników wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Jeżeli celem rachunkowości zarządczej jest zintensyfikowanie wyników podmiotów gospodarczych, to wpłyną one na lepsze wyniki całej gospodarki. Taki właśnie zamysł towarzyszy Instytutowi CIMA, który Zasady udostępnia bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

W spółkach kapitałowych, takich jak PKN Orlen, łatwiej jest wdrażać zasady rachunkowości zarządczej. W sumie bez tych zasad ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie dużych spółek na rynku. To dzięki nim dużo łatwiej podejmujemy kluczowe decyzje.

Marcin Dolny Dyrektor Biura Kontrolingu Produkcji, PKN Orlen

Skontaktuj się z nami!

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty, prosimy o kontakt: Piotr.Glowacki@aicpa-cima.com

Istotne jest, aby rozróżnić, które informacje są rzeczywiście istotne. Interpretacja informacji w firmie może być wśród poszczególnych osób bardzo różna, a kluczowe jest, aby w przedsiębiorstwie wszyscy dążyli w tym samym kierunku

Jakub Karbowiak, ACMA, CGMA Dyrektor Finansowy sieci sklepów Piotr i Paweł